DAMS

Mitaş Cıvata’da, kalite güvence faaliyetleri QDMS üzerinden gerçekleştirilir.

  • Doküman yönetimi,
  • FMEA,
  • Aksiyon ve yönetimin gözden geçirmesi,
  • 8D (Düzeltici faaliyetler),
  • Kalibrasyon
  • MSDS,
  • Kişisel koruyucu donanımlar.