Kalite

Kalite, modern işletmelerde müşterileri yakalamak, elde tutmak ve tatmin etmek için en güçlü faktör olarak kabul edilir. Bunu göz önüne alarak MİTAŞ Cıvata, sistematik bir planlama ve kalite iyileştirmeleri uygulayarak müşteri beklentilerini karşılayan veya aşan ürün ve hizmetler sunma çabasıyla sektöründe kalite lideri olmuştur.

MİTAŞ Cıvata'nin ISO 9001 kalite yönetim sistemi sadece ürün ve hizmet kalitesine değil, aynı zamanda bunu başarma araçlarına da odaklanmaktadır. Kalite araçlarını süreçlere entegre ederek ve kalite metriklerini uygulayarak, kalitenin sürdürülebilir olması sağlanmakta, buna paralel olarak verimliliğin, süreçlerin ve rekabet avantajının iyieştirilmesi; operasyonlardaki risklerin, hatalı ürünlerin ve atıkların azalması temin edilmektedir.

MİTAŞ Cıvata, kalite yönetiminin uygulanmasını tedarik zincirine genişleterek yüksek kaliteli malzeme tedarikçileri ile sürdürülebilir ilişkiler kurmaktadır.

ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiş şirket içi laboratuvarlarında, çeşitli uluslararası standartlara uygun olarak çekme, sertlik, darbe, tahribatsız testler ve metalografik inceleme gerçekleştirilmektedir.